O firmieO firmie


„Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gaz. Tadeusz Jassa” powstał w 1983r. Założycielem i jedynym właścicielem firmy jest Tadeusz Jassa. Siedziba firmy mieści się w Łodzi, przy ulicy Morgowej 26.

Należymy do Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (PKTSGGiK). Jest to organizacja branży instalacyjnej zrzeszająca projektantów, producentów, handlowców i wykonawców.

Jesteśmy również członkiem Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych oraz Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana w Łodzi”.

Załogę firmy stanową wysokiej klasy specjaliści posiadający nie tylko niezbędne kwalifikacje, w tym wymagane uprawnienia, ale także długoletnie doświadczenie w realizacji robót remontowo-montażowych i modernizacyjnych. Zapewnia to wykonanie usług na najwyższym poziomie.


Co nas wyróżnia:


Firma posiada udokumentowany System Zarządzania Jakością wdrożony wg normy ISO 9001:2015.

Nagrody:


Firma otrzymała:

- tytuł „Złotego Instalatora dla Najlepszych za 2008r”
- statuetkę „Złotego Instalatora” w kategorii „Wzorcowe wykonanie instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza i wody lodowej”
- złotą odznakę „Zasłużony dla budownictwa”